ad
ad
فال | فال قهوه

فال قهوه | ته فنجون قهوه‌ات خبر از چیزای خوبی داره! | از این رویداد مهم غافل نشو + تفسیر دقیق

برای اطلاع از فال قهوه فردا در ادامه این خبر باما همراه باشید.
کد خبر: 100312
فال قهوه | ته فنجون قهوه‌ات خبر از چیزای خوبی داره! | از این رویداد مهم غافل نشو + تفسیر دقیق

فال قهوه

برای اطلاع از فال قهوه فردا در ادامه این خبر باما همراه باشید.

**متولدین فروردین (21 مارس - 20 آوریل):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **لکه های روشن:** روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

- **صدف:** دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد

- **انگور:** بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

- **تخم مرغ:** در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

- **شاخ:** موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

- **گردن بند پاره:** قهر و جدائی – فاصله

- **مستطیل:** در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

**متولدین اردیبهشت (21 آوریل - 21 مه):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **بار و اندوخته:** پس انداز

- **اردک:** سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

- **آتش افروخته:** نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.

- **ماهی:** موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت

- **موش:** ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

- **V (انگلیسی):** پیروزی و موفقیت

- **قلب:** روابط عاطفی

**متولدین خرداد (22 مه - 21 ژوئن):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **کوه:** از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

- **V (انگلیسی):** پیروزی و موفقیت

- **پرچم:** ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

- **پرنده:** خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

- **شلوغی:** شرکت در یک اجتماع

- **شمشیر:** مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

- **انسان در حال سجده:** شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

**متولدین تیر (22 ژوئن - 22 ژوئیه):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **قفل و کلید:** پیدایش راه حل – ازدواج

- **V (انگلیسی):** پیروزی و موفقیت

- **طاووس:** شکوه و جلال – تجمل – چیزی که موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

- **حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است:** میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

- **شانه:** دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

- **ببر:** دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

- **آب:** سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

**متولدین مرداد (23 ژوئیه - 22 اوت):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **بطری:** به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.

- **شاخ:** موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

- **حوض:** علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شد

ن – علم تان افزونی میابد.

- **اژدها:** با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

- **شلوغی:** شرکت در یک اجتماع

- **سپر:** پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.

- **پا:** سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

**متولدین شهریور (23 اوت - 22 سپتامبر):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **ستاره:** مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

- **کاسه:** رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود

- **ببر:** دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

- **جعبه:** داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

- **گردن بند پاره:** قهر و جدائی – فاصله

**متولدین مهر (23 سپتامبر - 22 اکتبر):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **قیچی:** جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

- **راه:** به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

- **پروانه:** بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

- **آهو:** همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

- **آدم:** ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

- **قلب:** روابط عاطفی

- **زنبور عسل:** مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.

**متولدین آبان (23 اکتبر - 21 نوامبر):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **لامپ:** به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

- **قو:** سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار

- **لب:** نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبانها نهراسید – احترام و عزت پیدا میکنید.

- **لوبیا:** صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

- **سگ:** دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب

- **مستطیل:** در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

- **حب:** شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

**متولدین آذر (22 نوامبر - 20 دسامبر):**

در فال

 قهوه شما دیده شد:

- **خیمه:** تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.

- **هوا پیما:** مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

- **قایق:** بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

- **قفل:** موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

- **کت:** گرمی – عشق و محبت

- **عینک:** افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

- **کوه:** از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

**متولدین دی (21 دسامبر - 19 ژانویه):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **میز:** به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

- **سه پایه:** حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

- **مرغابی:** دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

- **کوه:** از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

- **سوسمار:** دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

- **خط کج:** دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب

- **اتومبیل:** دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

**متولدین بهمن (20 ژانویه - 18 فوریه):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **اره:** نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

- **کتاب:** گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

- **گاو:** فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن

- **باد برن:** دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

- **پول:** نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

- **آتش فشان:** در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

- **قرص:** شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

**متولدین اسفند (19 فوریه - 20 مارس):**

در فال قهوه شما دیده شد:

- **آفتابه:** راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

- **حوض:** علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی میابد.

- **دست های دراز:** حماقت – اشتباه – بی اعتقادی

- **طاووس:** شکوه و جلال – تجمل – چیزی که موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

- **پاکت:** در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

- **چرخ:** چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

- **سد:** موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

- **شتر مرغ:** مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

- **دست در دست بودن یک زن و مرد:** ازدواج – مشارکت
کپی لینک کوتاه خبر: https://jeldnews.com/d/2llzyk

پربیننده ترین
اخبار داغ